Monday, 8 July 2013

urban sketch : fasad rumah kedai lama

Medium : Snote, Samsung Note II

Satu lagi lakaran yang terhasil pada hari semalam. Fasad rumah kedai yang sama, namun ia memfokuskan lebih terperinci terhadap elemen senibina yang terdapat pada bangunan tersebut yang mewarisi bahasa senibina Inggeris dan Belanda. 

No comments:

Post a Comment